Portal zbiórkowy DobroDaj

Czym jest DobroDaj?


Caritas Archidiecezji Katowickiej prowadzi własny portal zbiórkowy pod nazwą #DobroDaj. Jest to nowoczesny serwis internetowy, za pomocą którego możesz zorganizować zbiórkę finansową na potrzeby, które dostrzegasz wokół siebie. Ktoś z Twoich znajomych jest w trudnej sytuacji materialnej, potrzebuje lekarstw, a może młoda osoba nie może rozwijać swoich pasji ze względu na przeszkody finansowe? Razem możemy więcej! Wejdź na www.dobrodaj.pl
lub wyślij do nas krótki opis sytuacji na michal.bednarczyk@caritas.katowice.pl.


Ekipa #DobroDaj wierzy, że człowiek daleki jest od „bycia przedmiotem” i biernym elementem życia społecznego. Jesteśmy głęboko przekonani, że życie ludzkie ze swej natury jest społeczne, a dzielenie się dobrem z innymi jest jego fundamentalnym elementem. Tę prawdę trzeba przypominać i ożywiać miłością. Po to powstał portal #DobroDaj.

Dobrodaj logo

Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, strapionych pocieszać… To tylko część z drogowskazów, jakie daje nam tradycja i cywilizacja łacińska, a „serce, które widzi” nie ma wątpliwości, że świat potrzebuje naprawy. Ubodzy, ofiary kataklizmów, konfliktów, niepełnosprawni i chorzy są w każdym zakątku. Żyjąc w jednej rodzinie ludzkiej jesteśmy głęboko poruszeni cierpieniem innych, a pełne miłości spotkanie z potrzebującymi jest istotą naszej misji.


#DobroDaj współorganizuje też wszelkie inicjatywy niosące to, co pożyteczne, wartościowe, zgodne z etyką i ludzką godnością. Wspieranie talentów, nauki, rozwoju, podtrzymywania więzi społecznych i kulturowych są również w centrum naszego zainteresowania.

Zapraszamy

do naszego portalu

DobroDaj.pl


Przechodzę do DobroDajarrow

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasze serwisy