PFRON – wsparcie osób niepełnosprawnych zamkniętych w domach z powodu pandemii


Wsparcie specjalistyczne jako element przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością.

Caritas Archidiecezji Katowickiej zaprasza osoby z niepełnosprawnością oraz Ich najbliższe otoczenie do udziału w realizowanym zadaniu publicznym, którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

projekty-pfron2

Grupa docelowa:

Osoby niepełnosprawne stopnia znacznego i umiarkowanego z niepełnosprawnością sprzężoną, które ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji pandemicznej, wymagają wsparcia psychoterapeutycznego i asystenckiego niwelującego stany kryzysowe spowodowane następstwem izolacji pandemicznej oraz ograniczeniami wynikającymi z indywidualnej niepełnosprawności.

Formy wsparcia:

W ramach zadania planowane jest następujące wsparcie:

Sesje psychoterapeutyczne jak element wsparcia aktywizacyjno-motywacyjnego dla poprawy kondycji psychicznej niepełnosprawnych odbiorców wsparcia i ich rodzin, łagodząc tym samym negatywne skutki kolejnej fali pandemii oraz ograniczeń uczestnictwa w aktywności społeczno-zawodowej.
Wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, która będzie usługą współtowarzyszącą głównych działań psychoterapeutycznych.

Cel projektu

Budowanie pro-aktywności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wywołanych pandemią. W trakcie psychoterapii identyfikowane będą bariery powstałe w kryzysowym okresie postępującej pandemii.
Zmiana indywidualnego spojrzenia na aktualną sytuację w celu zmniejszają zachowań i myśli destrukcyjnych poprawiając komfort i jakość życia w obszarze psychofizycznym oraz społecznym.

Termin i miejsce realizacji:

Zadanie realizowane będzie w terminie 01.12.2021 – 30.06.2022 na terenie województwa śląskiego, w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia oraz alternatywnie w budynkach / pomieszczeniach Caritas ulokowanych na terenie województwa.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z biurem projektu:

ul. Brata Alberta 4​​

40-019 Katowice Polska

+48 513 478 237

koordynacja@caritas.katowice.pl

strona projektu: https://sprawni-on.pl/wsparcie-w-pandemii-covid-19/

Doświadczenie Caritas Archidiecezji Katowickiej w realizacji projektów wparcia specjalistycznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Caritas Archidiecezji Katowickiej realizowała od dnia 14.12.2020 – 30.06.2021 zadanie pn. „Wsparcie specjalistyczne jako element przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii wywołanych izolacją społeczną” adresowane dla osób niepełnosprawnych i dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zadania oferowane zostały działania aktywizacyjno-motywacyjne, które wpłynęły pozytywnie na poprawę kondycji psychicznej beneficjentów i Ich otoczenia oraz doprowadziły do złagodzenia negatywnych skutków izolacji. Przykładem tego rodzaju wsparcia jest beneficjent Adam.

Polecamy film na temat zrealizowanego projektu:

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasze serwisy