Pomocna dłoń

Cel projektu


Celem projektu jest objęcie usługami dziennej opieki środowiskowej, świadczonej przez opiekunów, na rzecz 60 mieszkańców (36K, 24M) wybranych gmin subregionu centralnego: Katowic, Tych i Rudy Śląskiej, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie od 2022-08-01 do 2023-06-30.

projekt-pomocna-dlon

Grupa docelowa:


osoby z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także osób starszych, w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia będące wynikową przeprowadzonej szczegółowej analizy i diagnozy ich potrzeb.

Formy wsparcia:


usługi opiekuńcze oraz wsparcie specjalisty ds. integracji.

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:


  • Formularz rekrutacyjny
  • Decyzja o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeśli istnieje)
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Okres realizacji


01.08.2022 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu


1 908 360,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 622 106,00 zł.

Kontakt


Grzegorz Żymła
Dyrektor ds. zarządzania projektami


Tel. + 48 513 478 237

email: grzegorz.zymla@caritas.katowice.pl

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasze serwisy