Przekaż 1,5% podatku

Twoje 1,5% ma znaczenie dla ludzi z Górnego Śląska


Dzięki Twojemu wsparciu docieramy do potrzebujących z terenu Archidiecezji Katowickiej. Wspieramy osoby między innymi z Katowic, Chorzowa, Tychów, Mikołowa, Rudy Śląskiej, Knurowa, Wodzisławia Śląskiego, Bytomia, Piekar Śląskich czy Pszczyny. Właśnie ruszyliśmy z kampanią informacyjną dotyczącą 1,5% podatku.

Jak dokładnie działamy?

Jesteśmy kościelną organizacją charytatywną, której misją jest docieranie z pomocą do ludzi potrzebujących. Oznacza to, że swoją codzienną pracę opieramy o dobrą wolę darczyńców, którzy ufają naszej misji.  A jest nią szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu.

1,5% podatku to konkretne wsparcie

Dochód z 1,5% to codzienna pomoc dla osób starszych, chorych i ubogich. Nasza Caritas dostarcza m.in. wsparcie materialne, żywność, leki i opiekę medyczną do znaczącej grupy osób. Dzięki Waszej hojności możemy dotrzeć z pomocą do kilkunastu tysięcy potrzebujących z terenu Archidiecezji Katowickiej.

 

Coroczne wsparcie wyrażone w liczbach:

  • prowadzimy 60 placówek, w których opiekę i dom znajdują niepełnosprawni, starsi chorzy i ubodzy. Są to między innymi: domy pomocy społecznej, schronisko dla bezdomnych, okna życia, świetlice dla dzieci, warsztaty terapii zajęciowej, czy centra integracji społecznej
  • przez nasz magazyn przechodzi około 100 ton żywności, którą przekazujemy osobom uboższym i starszym w ramach licznych akcji Caritas. Ściśle współpracujemy z Górnośląskim Towarzystwem Charytatywnym, które codziennie dostarcza obiady do kilkuset osób bezdomnych
  • 2600 osób – to liczba podopiecznych naszej Caritas, które są pod stałą opieką terapeutyczną, wytchnieniową, żywnościową i materialną
  • 13500 osób – to Ci wszyscy, których nie jesteśmy w stanie włączyć w codzienną, stałą pomoc, ale docieramy do nich podczas wybranych akcji. Są to np. paczki żywnościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka czy Światowego Dnia Ubogich
  • Caritas, to również struktury parafialne, w których działa około 3200 osób, zrzeszonych w Parafialnych Zespołach Caritas. To osoby, które rozpoznają najpilniejsze potrzeby w swoich lokalnych środowiskach i odpowiadają na te braki. W ramach struktur wolontariatu codziennie służą drugiemu człowiekowi przy swoich parafiach

Zapraszamy do udziału w dziele pomocy Caritas Archidiecezji Katowickiej

 

Caritas działa w oparciu o dobrą wolę osób, którym na sercu leży pomoc bliźniemu w potrzebie. Nie jesteśmy w stanie generować dóbr sami z siebie. Nie jesteśmy firmą, nie działamy komercyjnie. Jako organizacja non profit o bogatej tradycji zapewniamy, że każda złotówka zostanie wydana w możliwie wydajny i zgodny z naszą misją sposób. Publikujemy coroczne raporty finansowe, które wskazują cele naszych działań. Jesteśmy transparentni, dlatego zapraszamy Was do przekazania 1,5% podatku na rzecz tych, którymi się opiekujemy.

 

Jeśli chcesz być częścią misji Caritas na Górnym Śląsku wypełnij swoje zeznanie podatkowe, wskazując w nim nasz numer KRS: 0000 221725.

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasze serwisy