Czym są Szkolne Koła Caritas?


Szkolne Koła Caritas mają na celu angażowanie dzieci młodzieży w działalność charytatywną w środowisku szkolnym. Ideą szkolnych kół Caritas jest nie tylko pomoc materialna, ale także budowanie empatii, zrozumienia i gotowości do działania na rzecz dobra wspólnego. Szkolne Koła Caritas stanowią przestrzeń, w której młodzież zdobywa wiedzę na temat problemów społecznych i uczy się na nie reagować. Uczestnicy SKC organizują różnorodne akcje charytatywne, które są dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności. Mogą to być zbiórki żywności, ubrań, artykułów szkolnych czy świątecznych prezentów.

Szkolne Koła Caritas nie tylko pomagają osobom potrzebującym, ale również wpływają na rozwój młodzieży. Wspierają budowanie postaw odpowiedzialności, gotowości do pomagania i uczynienia świata lepszym miejscem.

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasze serwisy