Czym jest Centrum Wolontariatu Caritas?


Centrum Wolontariatu Caritas odgrywa ważną rolę jako jednostka koordynująca i wspierająca działania różnych grup oraz wolontariuszy związanych z Caritas, takich jak Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritaswolontariuszy indywidualnych. CWC jest centralnym punktem, gdzie różne grupy wolontariuszy związanych z Caritas mogą zgłaszać swoje inicjatywy, potrzeby oraz uzyskiwać wsparcie organizacyjne. Ponadto Centrum zapewnia szkolenia, warsztaty i spotkania formacyjne dla wolontariuszy. Pomaga w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, zarządzania projektami, pracy zespołowej i dostarcza wsparcia w organizacji akcji charytatywnych, pomagając w planowaniu, logistyce i realizacji projektów.

Centrum Wolontariatu Caritas działa jako ośrodek koordynacyjny i odgrywa kluczową rolę w tworzeniu spójnej i skutecznej struktury działalności charytatywnej.

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasze serwisy